Monday, January 08, 2007

Pustisong MaluwangParang pustong mali ang sukat sa bibig. Yun ang pakiramdam ko tuwing lumalabas ako ngayong mga nakaraang lingo. Eh bakit ko ginagawa kung ganun? Ayoko lang kasi maburo sa bahay. Gusto ko lang aliwin ang sarili ko. Pero walang tunay na kasiyahan pa akong natatagpuan. Puro panandaliang kaligayahan lang. O baka naman kasi masyado ko lang sigurong sinusubukang magpakasaya. Kailangan ko kasing gawin ito para sa akin. Gusto kong bigyan ang sarili ko ng pagkakataon na makabawi. Pasasaan ba at babalik din ako sa dating ako. Samatala, pipilitin kong hanapin ang saya at tamis sa mga maliliit na hakbang ko patungo sa iyo, kungsino ka man.

---

Last song syndrome. Eto kanina pa ito tumutugtog sa isip ko. Ito ba namang kantang ito ang gumising sa aking umaga eh. Pero mali kayo ng iniisip. Malayo pa sa isip ko ang umibig. Bata pa ako. :-)


Someone to Love
Kate Earl

You're a porcelain doll that sits in a window
You hold your breath when people walk by
Safely kept behind rose-colored glass
Neatly tucked beneath the spotlight

Waiting for someone to love...

You're a Cheshire cat
You think a smile hides the rest
Ambiguity will always cover the facts
Where do you come from, where do you go
Must be lonely to be all alone

Waiting for someone to love...

And when they come, they'll accept you just the way you are
You'll swear under a moonlit sky about rocks in the sky
trees backed up by the sea
thin wild mercury

Until then, you're waiting for someone to love...

---

I’m at the last phase of my application for another job. I feel good about it. I’ll talk about it more when it’s all over.

No comments: