Wednesday, July 06, 2005

Kailangan Mo.

Sana di na tayo kailangang magkalayo.
Ngunit kailangan.
Kailangan mo, ang sabi mo.
Kailangan mong harapin ang trabaho mo.
Kailangan mong harapin ang pamilya mo.
Kailangan mong harapin ang buhay mo.
Nakalulungkot.
Kailangan kong harapin na di ako isa sa mga prayoridad mo.
Kailangan kong harapin na huli ako sa mga kailangan mo.
Kailangan kong harapin na iiwan mo ako.
Sana di na kita kailangan pakawalan.
Pero kailangan.
Kailangan mo.

No comments: